MACH LEGAL,
advokátní kancelář s.r.o.

contacts +420 245 008 552
praha@machlegal.eu

Viktora Huga 377/4

150 00 Praha 5 - Smíchov

SKUTEČNÝ MAJITEL V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU

Vážení klienti,

v následujícím článku Vám přinášíme krátké porovnání institutu "skutečného majitele" v České republice a na Slovensku se shrnutím nejdůležitějších povinností, které v souvislosti s ním vznikají dotčeným subjektům (především právnickým osobám působícím v České republice či na Slovensku).

Read more ...

NOVINKY VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ OD 1.1.2018

Vážení klienti,

dne 1.1.2018 vstoupila v účinnost novela zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen "stavební zákon"). Novela stavebního zákona přináší zejména zjednodušení a zrychlení povolovacího  řízení.

Read more ...

PŘEDKUPNÍ PRÁVO SPOLUVLASTNÍKŮ OD 1.1.2018

Vážení klienti,

od 1.1.2018 je zpět předkupní právo spoluvlastníků při převodu podílu na věci nemovité. Nová úprava se vztahuje jak na  převod úplatný, tak bezúplatný.

Read more ...

SKUTEČNÍ MAJITELÉ A SVĚŘENSKÉ FONDY OD 1.1.2018

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že od 1.1.2018 vstupuje v účinnost několik významných legislativních změn, které se týkají širokého okruhu osob a je třeba jim proto věnovat zvýšenou pozornost.

Read more ...

VÝZNAMNÁ NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VE VZTAHU K LÉČITELSTVÍ

Vážení klienti,

s ohledem na novelu zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních (dále jen ZNZP"), která nabývá účinnosti dne 1.9.2017 a představuje významnou změnu v oblasti léčitelství, protože nově zavede odbornosti Terapeut tradiční čínské medicíny a Specialista tradiční čínské medicíny, Vám přinášíme přehled změn a novinek, které tato nová právní úprava vyvolá.

Read more ...
premium wordpress themes