MACH LEGAL,
advokátní kancelář s.r.o.

contacts +420 245 008 552
praha@machlegal.eu

Viktora Huga 377/4

150 00 Praha 5 - Smíchov

Tzv. protikuřácký zákon

autor: Mgr. Adéla Nedbalová

Vážení klienti,

přinášíme Vám přehled nejdůležitějších změn a novinek v souvislosti s účinností zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, obecně nazývaný jako „protikuřácký zákon“ (dále jen „protikuřácký zákon“), který vstoupil v účinnost dne 31. května 2017. Protikuřácký zákon zavádí spoustu nových regulací a omezení, která dopadají nejen na nejvíce diskutovaná stravovací zařízení, ale také například na ubytovací, zdravotnická, kulturní, sportovní či vzdělávací zařízení. Jste-li provozovatelem některého z těchto typů zařízení, či kuřákem, doporučujeme věnovat pozornost následujícím řádkům, v nichž pro Vás shrneme vše, co by Vám v souvislosti s protikuřáckým zákonem nemělo uniknout. Zákazy stanovené tímto zákonem jsou pro všechny adresáty zákona závazné již od okamžiku jeho účinnosti, avšak prodejci a provozovatelé jsou povinni přizpůsobit svou činnost podmínkám stanoveným tímto zákonem až do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti protikuřáckého zákona.

Read more ...
premium wordpress themes